عروسی که چاقو زنجان تاشو را با خود به خانه مادر شوهر می برد

در مطالعه 1، ما با یک نمونه مرد بالغ جوان از جمعیت عمومی آزمایش کردیم که آیا قرار گرفتن در معرض تصاویر کمپین ضد چاقو مبتنی بر ترس، برجستگی مرگ و میر را افزایش می دهد و تمایل پاسخ دهندگان به حمل چاقو زنجان تاشو و مزایای درک شده چاقو را تغییر می دهد.

حمل کردن. ما دریافتیم که اگرچه برجستگی مرگ و میر پس از قرار گرفتن در معرض تصاویر مربوط به چاقو افزایش یافته است، اما هیچ تاثیری از شرایط کمپین بر تمایل به حمل چاقو یا مزایای درک شده از حمل چاقو وجود ندارد.

به عبارت دیگر، مشاهده تصاویر کمپین مربوط به چاقو نه باعث کاهش و نه افزایش نگرش شرکت کنندگان نسبت به حمل چاقو شد.

با این حال، ممکن است نمونه مورد استفاده در این مطالعه منعکس کننده انواع افرادی نباشد که معمولاً توسط کمپین های رسانه ای ضد جرم و جنایت با چاقو هدف قرار می گیرند.

در واقع، عزت نفس جهان بینی فرهنگی مرتبط با چاقو در میان نمونه بسیار پایین بود. TMT نشان می‌دهد که برجستگی مرگ‌ومیر تنها باعث افزایش تمایل به انجام رفتارهای پرخطر برای کسانی می‌شود که دارای سطوح بالایی از عزت نفس جهان‌بینی فرهنگی مرتبط با رفتار پرخطر هستند.

تماس با تعدادی از سازمان‌های جوانان مانند خدمات عدالت جوانان، گروه‌های جوانان، سازمان‌های جوانان با لباس متحدالشکل و مدارس، که درخواست کمک به استخدام جوانان برای تکمیل نظرسنجی.

اگرچه حجم نمونه در این مطالعه کوچک است، ما تصمیم گرفتیم که دسترسی به مخاطبان هدف برای آزمایش نظریه به جای کسب قدرت آماری مهم تر است. به دلیل محدودیت های اخلاقی، ما قادر به بررسی نحوه جذب تک تک پاسخ دهندگان در مجموعه داده نبودیم.

در مجموع، ما 57 جوان بین 14 تا 18 سال را با پراکندگی یکنواخت در تمام پنج نقطه سنی (از 12٪ تا 26٪) و جنسیت (مرد = 52٪) استخدام کردیم.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.