درمان کمر درد در طب سنتی با کمک جلبک

جالب اینجاست که قیمت جلبک اسپیرولینا در برنامه طبیب، گزارش نشده است که جلبک های یوکاریوتی در بافت های گیاهی مستعمره شوند.

مکانیسم‌های دقیقی که توسط آن فرآیندهای زیر اتفاق می‌افتند، به‌عنوان مورفولوژی غدد، نفوذ سلولی، کلونیزاسیون درون سلولی، تشکیل هورمون‌ها، توسعه غدد و ویژگی میزبان مشخص شده‌اند.

در طول همزیستی، سیانوباکتری ها بر تثبیت و آزادسازی نیتروژن، ایجاد هتروسیست و ثبات همزیستی تأثیر می گذارند. غدد تشکیل شده توسط Nostoc در ساقه گیاهان Gunnera شبیه گره های تشکیل شده توسط Rhizobium spp هستند.

تاج کیسه ای که توسط A. tumefaciens تشکیل شده است (راسموسن و همکاران، 1996). ژنوم Nostoc حاوی همولوگ دو ژن Agrobacterium مورد نیاز برای تشکیل گال طوقه ناشی از انتقال T-DNA در گیاهان نیست، که نشان می دهد مکانیسم تشکیل غده از مکانیسم تشکیل صفرا متمایز است.

در مقابل، ژنوم Nostoc حاوی همولوگ‌های ژن‌های nod-box Rhizobium از جمله nodEF، nodMN و enoY است. با این حال، القای دیگر ژن‌های نود حیاتی، از جمله nodABC، nodD1، و nodD2، و پروتئین نود، در نوستوک زمانی که با موسیلاژ اسیدی ترشح شده توسط غدد ساقه درمان می‌شود، قابل تشخیص نیست (راسموسن و همکاران، 1996). این داده ها نشان می دهد که همزیستی Rhizobium-legume از همزیستی Gunnera-Nostoc متمایز است.

دانشمندان تلاش کرده‌اند ساختارهای گره‌مانندی را تشکیل دهند و نیتروژن را در گیاهان غیر حبوبات تثبیت کنند. Tchan و Kennedy (1989) با استفاده از اسید 2،4-دی کلروفنوکسی استیک، یک ترکیب مصنوعی که شبیه اکسین است، موفق به ایجاد ساختارهای ندول مانند به نام پارا ندول شدند، اما آنها نتوانستند نیتروژن را با استفاده از نیتروژناز تثبیت کنند.

حاوی باکتری تلقیح Nostoc sp. سویه 2S9B در پارا ندول led 2,4-D ظرفیت کاهش استیلن را در مقایسه با کنترل درمان نشده بیش از سه برابر افزایش داد (Gantar and Elhai, 1999).

در غیاب نیتروژن مکمل، رشد ساقه گندم را می توان با تلقیح همزمان با 2،4-D و Nostoc sp افزایش داد. سویه 2S9B (Gantar and Elhai، 1999؛ Gantar، 2000).

به طور مشابه، تشکیل پارا ندول و تثبیت نیتروژن نیز می تواند در نهال های برنج با تیمار با 2،4-D و گونه های Nostoc القا شود. (نیلسون و همکاران، 2002).

دو احتمال می تواند توضیح دهد که چرا پارا ندول ها به طور طبیعی در گیاهان زمینی مانند گندم و برنج رخ نمی دهند: (1) سطوح زیر آستانه اکسین، و کمبود گونه های Nostoc. استعمار بر روی بافت های گندم و برنج به عنوان جایگاه اکولوژیکی، این می تواند برای شناسایی گونه های Nostoc خاص استفاده شود. که در آینده نزدیک باعث تشکیل پارا گره در گیاهان زمینی می شود.

 

  • منابع:
  1. Algae as New Kids in the Beneficial Plant Microbiome

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.